Nedan följer exempel på några av de uppdrag CTL Konsulterna Löfdahl AB haft sedan bolaget bildades 2013

 

Unknown

  • Utredning samt förslag till åtgärdsprogram ”Det framtida boendet samt arbetskraftsbehovet i Leksands kommun”.

logo

  • Synpunkter på av Stora Tunabyggen föreslagen fastighetsförsäljning.
  • Rapport avseende: ”Påverkan av Stora Tunabyggen föreslagen fastighetsförsäljning samt analys av underliggande hyresavtal”.
  • Utredning om fastighetsägande på kort och lång sikt inom kommunen.

logo

  • Analys av Borlänge kommuns hantering av finansiella risker samt efterlevnad av finanspolicy.
  • Kommande redovisningsregler samt förslag till åtgärder och strategi.
  • Kommentarer till föreslagen finanspolicy.

images

  • Mentor i Almis mentorprogram 2013-14

images-1

  • Mentor i Tv4´s mentorprogram 2013-14