CTL Konsulterna vinner direktupphandling i hård konkurrens

CTL Konsulterna Löfdahl AB har vunnit en direktupphandling hos Borlänge kommun avseende konsulttjänster – verksamhetsstöd i samband med planerad försäljning av vissa kommunala fastigheter. CTL skall i samverkan med Kommunfastigheter inventera det ägda fastighetsbeståndet och ta fram ett väl underbyggt beslutsmaterial inför eventuella förestående försäljningar av fastigheter. Uppdraget kan, efter erforderliga beslut, komma att utvidgas Continue Reading
Kommentarer avstängt Mer