Företaget

CTL riktar till företag, kommuner och organisationer i Stockholmsregionen och i Dalarna. CTL kan erbjuda spetskompetens inom finansiella- och juridiska tjänster. Kompetenser som normalt bara återfinns i storstadsregionerna.

Vi är idag två konsulter som har både bred och djup erfarenhet av finans- och fastighetsmarknaden. Vi är som konsulter starkt drivande och har förmågan att ta våra projekt i hamn. Vår kunskap är inhämtad genom många års praktiskt arbete i större organisationer. Vi har ett väl utbyggt kontaktnät, både i nationellt och internationellt.

Som kund kan Ni engagera oss timvis, hela dagar eller veckor. Vi fakturerar per timme eller fast pris beroende på arbetets art. Vi vill tillföra Ert företag ett mervärde. Om Ni önskar och det är möjligt, offererar vi arvodet relaterat till det mervärde som skapas för Ert bolag.

ctl