”Genom många års arbete inom finans- och fastighetssektorn har vi skapat oss en både djup och bred erfarenhet med specialistkunskap inom flera av sektorernas områden. Erfarenhet, kunskap och ett brett kontaktnät som vi nu delar med oss av till våra kunder. Vi är som konsulter starkt drivande och har förmågan att ta våra projekt i land.”

Tjänster

Risk- och complience
Vi hjälper Er med en genomgång av operationella och finansiella risker. Vi upprättar tillsammans med Er tydlig processbeskrivning och en ändamålsenlig finanspolicy. Vi föreslår lämplig organisation för den administrativa och finansiella hanteringen.
Finansieringsfrågor
Vi bistår Er med att hitta den mest ändamålsenliga finansieringen vid exempelvis förvärv av fastighet, företag, etc. Vi hjälper även till att analysera affärsupplägg.
Vi beaktar även finansiella redovisningsfrågor.
Legala och strukturella frågeställningar vid fastighetstransaktioner
Vare sig du är säljare eller köpare kan vi bidra med affärsstrukturering, DD-processer, förhandlingsbistånd och avtalstecknande.
Upprättande- och genomgång av hyresavtal
Ska Ni hyra nya lokaler eller är det dags för omförhandling? Vi hjälper er att upprätta nya hyresavtal eller gå igenom föreslagna och befintliga hyresavtal.
Projektledning
Vi har genom åren drivit och varit ansvariga för ett antal större projekt såsom: etablering av internationell finansverksamhet, affärsstödsystem, implementering av treasurysystem, etc. Vi hjälper Er att driva projekt och ser till att de kommer i mål.
Förändringsarbete
Genom vår långa erfarenhet av förändringsarbete kan vi bistå Er i förändringsprocesser, finansiella, organisatoriska samt strukturella.
Interim management, styrelserepresentation samt mentorskap.
Vi åtar oss även kortare interims uppdrag, kanske i ett förändringsskede? Vi kan stödja organisationen genom ett aktivt styrelsearbete eller mentorsskap.