CTL Konsulterna vinner direktupphandling i hård konkurrens

CTL Konsulterna Löfdahl AB har vunnit en direktupphandling hos Borlänge kommun avseende konsulttjänster – verksamhetsstöd i samband med planerad försäljning av vissa kommunala fastigheter. CTL skall i samverkan med Kommunfastigheter inventera det ägda fastighetsbeståndet och ta fram ett väl underbyggt beslutsmaterial inför eventuella förestående försäljningar av fastigheter. Uppdraget kan, efter erforderliga beslut, komma att utvidgas till att även stödja Kommunfastigheter i samband med den praktiska försäljningsprocessen. Uppdraget innefattar i ett sådant läge att bistå med juridisk kompetens, förberedelser av utvalda fastigheter inför försäljning, upphandling av mäklartjänster, totalekonomisk utvärdering av anbud, hyresförhandlingar med ny fastighetsägare, etc.

Written by