CTL stödjer aktivt Föreningen för Gatubarn i Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Upp mot 30.000 barn lever på gatan varav 5 – 6.000 lever ensamma. En majoritet av barnen är kastlösa. Föreningen Gatubarn i Nepal har som syfte att samla in pengar för att framför allt flickorna ska kunna få tak över huvudet, mat för dagen och skolgång. Många av dessa flickor riskerar att säljas till prostitution i bl a Indien. Föreningen driver idag b la ett flickhem i Gokarna, som ligger strax utanför Kathamndu och ett barnhem för mindre barn i centrala Kathmandu.

Vi vill även som företag bidra till en bättre situation för de mest utsatta och samtidigt få ut information om barnens svåra situation.
Vi stödjer därför Föreningen för Gatubarn i Nepal.

Föreningen, som är ideell, startades av eldsjälen Eva Holmberg-Tedert. Alla insamlade medel
går oavkortat till verksamheten i Nepal.
Många av föreningens medlemmar är starkt aktiva i arbetet och barnen får regelbundna
besök av föreningsmedlemmar.

Läs mer om Föreningen Gatubarn i Nepal på: www.gatubarnnepal.net

Finns även på facebook
https://www.facebook.com/gatubarnnepal?fref=ts


CSR1