Christer Löfdahl

Jag har mer än 30 års erfarenhet från olika positioner inom finanssektorn.
I nästan 15 år verkade jag inom Volvogruppens internbank. Under tio av dessa år var jag baserad i Geneve med ansvar för att bygga den europeiska verksamheten. Bolaget hade ett ansvar för samtliga finansieringsfrågor inom Volvogruppen samt den europeiska cash managementhanteringen. Under ett par år som styrelsemedlem, och därefter som CFO, arbetade jag med fastighetsrelaterade finansfrågor inom Nordisk Renting AB.

Som VD var jag i början av 2000 med och formade det nya Max Matthiessen Liv och Finansmäklare. I positionen fick jag en bra inblick i de olika frågeställningarna inom livförsäkringsbranschen. Under sex år var jag med och rekonstruerade den då Inter IKEA ägda Catellagruppen. De första åren som CFO och därefter som VD.

Jag kommer senast från en position som CFO i SBAB Bank AB. Genom åren har jag skaffat mig en brett kontaktnät samt en bred och internationell erfarenhet vad avser: finansierings- complience- och riskhanteringsfrågor, organisation av finansverksamheter, förvaltningsfrågor, verksamhetsrekonstruktion (finansiellt och strategiskt), ledningsfrågor- och styrelsearbete, etc. Jag har en stor erfarenhet av styrelsearbete, både nationellt och internationellt. Idag är jag ledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt där jag är ordförande i Risk- och revisionsutskottet. Jag ingår även i Placeringsutskottet. . Jag är certifierad genom Styrelseakademins utbildning ”Rätt fokus”.

christer_lofdahl